Logo PMP Technika Klimatyzacyjna
 • WENTYLACJA
  WENTYLACJA
  Zapewnimy komfort, w którym się zakochasz...
 • KLIMATYZACJA
  KLIMATYZACJA
  Kształtujemy środowisko w Twoim otoczeniu...
 • SERWIS
  SERWIS
  Utrzymujemy klimat w Twojej przestrzeni...
Strona główna Usługi Ekspertyzy

EKSPERTYZY


„PMP Technika Klimatyzacyjna Sp. z o.o."  świadczy również usługi w zakresie opracowywania ekspertyz technicznych obejmujących ocenę problemów i przyczyn nieprawidłowej i niewydajnej pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnej w różnych budynkach. Wskazujemy stwierdzone nieprawidłowości zarówno projektowe jak również wykonawcze oraz sposoby ich rozwiązania. Z naszego wieloletniego doświadczenia
i obserwacji wynika, iż w większość problemów dotyczy fazy projektowej i w konsekwencji również montażowej. Przyczyny wynikają zwykle z braku wystarczającej wiedzy praktycznej i doświadczenia w projektowaniu i montażu urządzeń. Patrząc na problem z perspektywy inwestora taka sytuacja stwarza duże perturbacje organizacyjne, zakłóca w wymierny sposób normalne funkcjonowanie budynku, wpływa negatywnie na komfort pracy biur i osób w nich przebywających. Zatem, wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom podejmujemy się wykonywania ekspertyz, opracowujemy również do nich stosowne wnioski i zalecenia które wskażą nieprawidłowości i ewentualny sposób ich usunięcia lub naprawy.

 

 

Ekspertyzy w zależności od rodzaju problemu obejmują:

 

- ocenę poprawności wykonanych projektów

- ocenę poprawności wykonania prac montażowych

- dokonanie pomiarów parametrów pracy instalacji / protokół /

- wykonanie opisu nieprawidłowości wraz z wnioskami i zaleceniami ich usunięcia lub ewentualnej naprawy

- doradztwo i pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań i systemów najbardziej dopasowanych do indywidualnego problemu.

 

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie, fachowość, wysoko wykwalifikowane kadry, ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia potwierdzone dyplomami i uprawnieniami. Każdy podjęty przez nas temat jest rozpatrywany indywidualnie przy wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia a także wszystkich dostępnych przyrządów
i urządzeń pomocnych w rozpoznaniu problemu. Jesteśmy w pełni gotowi do podjęcia najtrudniejszych wyzwań.

 

Zapraszamy do współpracy.

 


HVAC-System
mechanical-hvac_main

Partnerzy:

© 2018 PMP Technika Klimatyzacyjna